Print
Category: Aktualności firmy
Hits: 1327
W tym miejscu dowiesz się o aktualnych zmianach, awariach, obowiązkach względem BUP
 
-WAŻNE! Z dniem 04.02.2022 roku rozwiązaliśmy umowę współpracy z punktem opłat znajdującym się w Krakowie,ul. Narvik 36. Powodem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym było niedostosowanie się do terminowego wysłania środków pieniężnych pobranych od klientów.
Każda osoba która została poszkodowana w wyniku nruszeń w ww. punkcie proszona jest o kontakt mailowy z centralą: do maila proszę dołączyć skan potwierdzenia wpłat realizowanych w punkcie.
 
- WAŻNE! Z dniem 15.11.2021 roku rozwiązaliśmy umowę współpracy z punktem opłat znajdującym się w miejscowości Jasienica Rosielna 255, 36-220. Powodem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym było niedostosowanie się do terminowego wysłania środków pieniężnych pobranych od klientów. Każda osoba która została poszkodowana w wyniku nruszeń w ww. punkcie proszona jest o kontakt mailowy z centralą: do maila proszę dołączyć skan potwierdzenia wpłat realizowanych w punkcie. 
   
 
- październik 2021 Rzecznik Finansowy - obowiązek rozliczenia do końca października 2021 r. - szczegóły w systemie
 
- wrzesień 2021 Rzecznik Finansowy - obowiązek rozliczenia do końca września 2021 r. - szczegóły w systemie
 
- lipiec 2021 SPRAWOZDANIE DO NBP do 31.07.2021 r. - szczegóły w systemie
 
- czerwiec 2021 Rzecznik Finansowy - obowiązek rozliczenia do końca czerwca 2021 r. - szczegóły w systemie
 
- maj 2021 nowelizacja ustawy AML, zmiany zostały uwzględnione w systemie do przyjmowania płatności.
 
- maj 2021 eDeklaracje KNF – Roczna opłata za nadzór oraz deklaracja do 31.05.2021r. - szczegóły w systemie
 
- marzec 2021: Rzecznik Finansowy - obowiązek rozliczenia do końca marca 2021 r. - szczegóły w systemie

- INTAX– 01.02.2021 - dnia 01.02.2021 wystąpiła awaria serwera w siedzibie dostawcy usług serwerów. W wyniku awarii przelewy które zostały przyjęte w dniu 01.02.2021  nie zostały wysłane w tym samym dniu. Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji przelewów przyjętych w dniach poprzedzających tj.  29-30.01.2021- 01.02.2021. Awaria została rozwiązana a dane przywrócone w kolejnych dniach.

- mBank – 25.01.2021 - wstąpiły błędy w przelewach wychodzących, opóźnienia w rozksięgowywaniu paczek, w niektórych przypadkach zostały podwójnie pobrane błędne kwoty z rachunków. Awaria została rozwiązana tego samego dnia.

- styczeń 2021 SPRAWOZDANIE DO KNF i NBP do 31.01.2021 r. - ZMIANA - szczegóły w systemie Intax.