Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intax Group Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie ul. Sołtysowska 12B/LU4


- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert marketingowych naszej firmy do Państwa


- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Intax Group Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie ul. Sołtysowska 12B/LU4- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania na który pozwala w/w ustawa


- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,


- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przedstawienia oferty marketingowej lub otrzymania dodatkowych informacji od naszej firmy

CENTRALA

Intax Group sp. z o.o.
Ul. Sołtysowska 12B/LU4
31-589 Kraków
Tel. 12 686 14 00
Tel. +48 530 000 932
Fax. 12 384 89 96
E-mail:

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY

E-mail:

DANE REJESTROWE

NIP: 6751325088
REGON: 120024329
KRS: 0000234270

© 2016 Intax. Wszelkie prawa zastrzeżone.