KLAUZULA RODO

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023r.

 

 • Administratorem danych jest Intax Credit sp. z o.o. z siedzibą ul. Sołtysowska 12b/lu4 31-589 Kraków , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000032142 NIP 6751402305

     
 • Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: rodo@intax.pl lub zadzwoń pod numer tel. 516 147 711

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie programistyczne

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.

 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 • Informujemy o przysługującym prawie:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

 

 

INTAX - OGÓLNOPOLSKA
SIEĆ PUNKTÓW OPŁAT

reklamacje - wsparcie - ochrona danych - informacje o usługach

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Zasady Ładu Korporacyjnego

Regulamin usługi przekazu pieniężnego

Klauzula RODO

Polityka prywatności

Dane rejestrowe

Grupa Intax
ul. Sołtysowska12b/lu4, Kraków 31 - 589
Tel.
+48500063866
Fax. 12 384 89 96
E-mail:
kontakt@intax.pl

Współpraca

   +48531529138

  wspolpraca@intax.pl

  ul. Sołtysowska 12B, Kraków

O nas

W Sieci Punktów Intax , priorytetem jest dla nie tylko wysoka jakość obsługi Klienta, ale także Twój pełen komfort i bezpieczeństwo.

Nasze usługi opierają się na najnowszych technologiach, co gwarantuje nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo Twoich transakcji.

Nasz zespół jest nieustannie szkolony i doskonalony, aby sprostać Twoim potrzebom i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Twój komfort i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

Usługi

Intax 2023r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.